Onderwijsboulevard

lerarenredactie | bijgewerkt op 18 november 2014

De Onderwijsboulevard is een innovatief concept van ROC De Leeuwenborgh in Maastricht. In het concept zijn het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO), Nederlands als Tweede Taal (NT2) en basiseducatie met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaan doorlopende leerlijnen.

Het onderwijs vindt niet plaats op school, maar in kleine leer@werkcentra. De groepen variëren van 16 tot 45 studenten. Er wordt goed gekeken naar doelgroepen en studenten worden snel in bedrijven geplaatst, zodat ze betekenisvol in de beroepscontext kunnen leren.

Een dag per week volgen de studenten vaklessen op ROC Leeuwenborg. De algemene lessen (Nederlands, rekenen, Engels, studieloopbaanbegeleiding ) worden gegeven in de leer@werkcentra, die vlak bij de deelnemende stagebedrijven liggen, zodat de link tussen leren en werken duidelijk is.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.