E-klas en PAL-student in de praktijk

lerarenredactie | bijgewerkt op 17 december 2014

E-klas en PAL-student is een innovatief experiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) met een sterke samenwerking tussen voorgezet en hoger onderwijs. Een E-klas bestaat uit een rijk gevulde elektronische leeromgeving ontwikkeld door docenten zelf. De E-klas is gevuld met studiewijzers, (zelf)toetsen en chatmogelijkheden met medeleerlingen en docenten, waar de leerling zelf kan experimenteren en testen kan doen. Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. De PAL-studenten worden in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd om onderwijservaring op te doen.

Neem een kijkje op het Oscar Romero in Hoorn, waar docenten en PAL-studenten gezamenlijk les geven met behulp van E-klassen. In dit filmpje vertellen docenten, de projectleider en de PAL-student over hun ervaringen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.