praktijk
vo

Leerwerkproject Schoolboot

  • Embedcode

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

 (PPL) is een openbare en katholieke school voor praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs leidt kwetsbare jongeren op voor de praktijk van hun leven. Dat betekent dat zij worden voorbereid op werken, wonen, een zinvolle vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. Om dat te bereiken hanteert de school het onderwijskundige concept van het natuurlijk leren.

De Schoolboot is een leerwerkproject op de PPL in Heerlen waarin leerlingen bedrijfsmatig werken aan het bouwen van een echte boot. Het project heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op wat hun buiten de school te wachten staat. Tijdens de praktijklessen wordt niet alleen aandacht besteed aan de technisch aspecten van het bouwen, maar ook aan competenties zoals samenwerken, plannen en overleggen. Het gaat om een groep van 15 leerlingen die door een docent en een onderwijsassistent worden begeleid in de werkplaats. Het unieke aan dit project is dat de hele school geactiveerd kan worden rondom dit thema.

De video laat zien hoe leerlingen samen werken aan het bouwen van een schoolboot, wat het unieke is aan dit project en welke aanpak de school heeft gekozen.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.