Hersenen en leren. Overzicht

NIHC | 20 december 2016

Wat weten we over de hersenen? En wat betekent dat voor het onderwijs?

Onderzoek naar hersenen en cognitie leidt tot meer inzicht in de oorzaken en mechanismen van gedrag. Sinds een aantal jaren wordt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. De studies richten zich zowel op kinderen en adolescenten als op onderwijsprofessionals en opvoeders. Onderwerpen lopen uiteen van hersenonderzoek naar taalontwikkeling tot neurocognitieve vaardigheden bij leraren en toepassingsgericht onderzoek naar de rol van slaap, voeding en bewegen in relatie tot schools functioneren. Ook worden er met behulp van ICT nieuwe onderwijsmethoden ontwikkeld.

Kennis over de biologische en psychologische mechanismen rond hersenen en cognitie kunnen helpen nieuwe antwoorden te vinden op vragen die leven in het onderwijs. Zo weten we inmiddels dat de ontwikkeling en de rijping van de menselijke hersenen door gaan tot na het twintigste levensjaar, en dat de hogere cognitieve functies zich pas goed ontwikkelen vanaf de midden-adolescentie (14-15 jaar). We weten dat de ontwikkeling verschilt tussen meisjes en jongens, maar ook tussen individuen onderling. We weten dat factoren zoals sociale omgeving, stress, angst en motivatie grote invloed hebben op de efficiëntie van leerprocessen.

Het thema hersenen en leren schetst een beeld van wat hersenkennis voor het onderwijs kan betekenen. In de komende tijd wordt dit thema ingevuld.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.