onderzoek
po
vo
mbo
so

Leiderschap. Overzicht

Wat is goed leiderschap in het onderwijs? Veel leraren, schoolleiders en besturen en ook veel ouders en leerlingen hebben een duidelijke mening hierover Maar als er één conclusie te trekken valt uit het onderzoek naar leiderschap en management, dan is het wel dat er geen eenvoudig antwoord is op de vraag.

Het denken over leiderschap is in de loop van de tijd veranderd. Heel grof gezegd heeft een ‘great man’-perspectief plaats gemaakt voor een relationeel perspectief en is nu een systeemperspectief in opkomst. Elk perspectief vraagt om een andere manier van onderzoek. Het onderzoek naar leiderschap in scholen kent dan ook verschillende tradities.

Bovendien hangt de focus van het onderzoek samen met de (beleids)context. Bijvoorbeeld: met de invoering van de lumpsum en financiële incidenten op scholen neemt de aandacht voor financieel leiderschap toe. Met toenemende aandacht voor leerling-prestaties voor taal en rekenen neemt ook de aandacht voor onderwijskundig leiderschap toe. In het kielzog van professionalisering van leraren en het benutten van professionele ruimte is er meer aandacht voor gedeeld leiderschap.

Beschikbare kennis over leiderschap en management in het onderwijs is onder te verdelen in:

  • Wie oefent leiderschap uit? Het kan gaan over docent leiderschap, teamleiderschap, schoolleiderschap en bestuurlijk leiderschap?
  • Op welk terrein richt het leiderschap zich? Gaat het om integraal, onderwijskundig of financieel leiderschap, of om leiderschap bij innovaties?
  • Hoe wordt het leiderschap uitgeoefend? Een bekend onderscheid is dat tussen transactioneel en transformationeel leiderschap. Meer recent krijgt gedeeld leiderschap meer aandacht.
Onderwerpen

Leiderschap


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.