onderzoek
po
vo
mbo
so

Leren en leerprocessen. Overzicht

Scholen willen het onderwijs betekenisvoller en aantrekkelijker maken. Ze ontwikkelen veel initiatieven om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij het niveau en de ontwikkeling van leerlingen. Dat geldt niet alleen voor innovatieve scholen, ook de meer traditionele scholen zoeken naar mogelijkheden om hun onderwijs effectiever in te richten.

Hoe maak je het onderwijs effectiever? Aan de ene kant moet de mate van uitdaging en sturing, structuur, variatie en keuzevrijheid en de aard van de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd zijn op wat de leerlingen nodig hebben en aankunnen. Dat is mede afhankelijk van leeftijd, ervaring, voorkennis, leerstijl en intelligentie. Het onderwijs wordt daarmee individueler, maar door de vele mogelijkheden van samenwerking tussen leerlingen niet geïsoleerd.

Aan de andere kant moeten de nieuwe leervormen streven naar doelgericht onderwijs. Dat betekent dat leraren zich bewust zijn van de doelen en concepten die essentieel zijn voor het betreffende vakgebied of domein. Zij creëren daarbij passende werkvormen en leerarrangementen en begeleiden leerlingen bij het verwerven ervan.

Bij de invoering van nieuwe leervormen is het van belang dat scholen zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande kennis over hoe leerlingen leren en de wijze waarop de inrichting van het onderwijs dat beïnvloedt.

Hoogleraar onderwijskunde Rob Martens: “‘Leren en leerprocessen’ is een erg breed kennisgebied. Onder leerprocessen kan men de gehele onderwijspsychologie met al zijn leertheorieën scharen, zoals behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Leerlingkenmerken, zoals diverse vormen van intelligentie, hoogbegaafdheid, lichamelijke en fysieke beperkingen, spelen een rol bij het optimaliseren van leerprocessen. Ook voorkennis en geheugenkenmerken spelen hierbij een rol. Een ander belangrijk aspect is transfer, het ontwikkelen van het vermogen om het geleerde in andere situaties toe te passen. Niet alle kenmerken zijn gemakkelijk te beïnvloeden.”

Onderwerpen:

  • Organisatie van het leerproces
  • Motivatie
  • Informeel leren

Informatie over leer- en gedragsproblemen is te vinden onder differentiatie.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leeromgeving


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.