Referentieniveaus taal. Overzicht

KNOW | 01 mei 2013

Iedereen voelt zich op enige manier wel betrokken bij hoe er met Nederlands wordt omgegaan op school; taal is immers zowel een doel als een middel in het onderwijs in Nederland en daarmee een dankbaar onderwerp in het maatschappelijk debat.

In de Referentieniveaus Taal en Rekenen (2010) is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de prioritaire vakken taal en rekenen. Voor taal zijn er in het wettelijk vastgelegde Referentiekader Taal vier domeinen beschreven, soms met onderscheiden subdomeinen:

  • mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid)
  • leesvaardigheid (lezen van zakelijke teksten en lezen van fictie)
  • schrijfvaardigheid
  • begrippenlijst en taalverzorging

Het Referentiekader zorgt voor een gemeenschappelijk begrippenkader; dat is onder andere nodig voor een goede aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.