onderzoek
po
vo
mbo
so

Referentieniveaus taal. Overzicht

Iedereen voelt zich op enige manier wel betrokken bij hoe er met Nederlands wordt omgegaan op school; taal is immers zowel een doel als een middel in het onderwijs in Nederland en daarmee een dankbaar onderwerp in het maatschappelijk debat.

In de Referentieniveaus Taal en Rekenen (2010) is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de prioritaire vakken taal en rekenen. Voor taal zijn er in het wettelijk vastgelegde Referentiekader Taal vier domeinen beschreven, soms met onderscheiden subdomeinen:

  • mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid)
  • leesvaardigheid (lezen van zakelijke teksten en lezen van fictie)
  • schrijfvaardigheid
  • begrippenlijst en taalverzorging

Het Referentiekader zorgt voor een gemeenschappelijk begrippenkader; dat is onder andere nodig voor een goede aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.