Aandachtsfunctionaris brengt de Wet Meldcode onder de aandacht

lerarenredactie | bijgewerkt op 31 januari 2019

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem in Nederland. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van dit soort geweld. Alle instanties die te maken hebben met zorg voor mensen zijn verplicht deze meldcode in te voeren en een aandachtsfunctionaris aan te stellen. In deze video zien we hoe de zorgcoördinator en de manager zorgstructuur van Albeda College in Rotterdam gecoacht worden op hun nieuwe taak als aandachtsfunctionaris.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van dit soort geweld. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis.

Stap 1: signalen in kaart brengen.
Stap 2: overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met cliënt
Stap 4: wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling
– Heb ik op basis van stap 1-3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
– Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5: Neem twee beslissingen
– Is melden noodzakelijk?
– Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Per 1 januari 2019 is de de meldcode gewijzigd. In de onderstaande video zie je wat de veranderingen zijn.

Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid. De vijf stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap vier en vijf zijn aangepast. In stap vijf vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Om tot een besluit te komen is het per 1 januari 2019 verplicht om als professional een afwegingskader te gebruiken in stap vier en vijf van de meldcode.

Dit afwegingskader helpt professionals bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders die gemaakt zijn door de beroepsgroepen vindt u in de Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bron: Rijksoverheid

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.