Aandachtsfunctionaris voor Wet Meldcode

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 januari 2016

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem in Nederland. Per jaar wordt er in Nederland melding gemaakt van 118.000 gevallen van kindermishandeling, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Om meer boven water te krijgen is er de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle instanties die te maken hebben met zorg voor mensen zijn verplicht deze meldcode in te voeren en een aandachtsfunctionaris aan te stellen.

In deze video zien we hoe het Albeda College in Rotterdam zich hierop voorbereidt. We zien hoe de zorgcoördinator en de manager zorgstructuur gecoached worden op hun nieuwe taak als aandachtsfunctionaris en waarom dat noodzakelijk is.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.