praktijk

CLIL in het basisonderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 november 2012

  • PO

Sinds 1986 is Engels een verplicht vak in het basisonderwijs vanaf groep 7 en 8. Steeds vaker wordt daarbij de CLIL-didactiek toegepast. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt, bijvoorbeeld bij geschiedenis of aardrijkskunde. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare tijd voor Engels verruimd wordt, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren.

Onderzoek
Tijd is een belangrijke factor bij het verwerven van een vreemde taal. Hoe langer en intensiever je in contact komt met de vreemde taal en gestimuleerd wordt om die te gebruiken, hoe beter je prestaties in die taal. Een verhoogde blootstelling aan vreemde taal geen negatieve invloed heeft op de prestaties in de moedertaal. Meer Engels op de basisschool door middel van CLIL-onderwijs leidt dus niet tot een minder goede beheersing van het Nederlands (Corda, Phielix &Krijnen, 2012).

Voor het verwerven van een vreemde taal is, naast de blootstelling aan de vreemde taal, ook het verwerken en gebruiken van de taal belangrijk, door middel van interactie (Westhoff, 2008).

 

Praktijk
Belangrijk in het CLIL-onderwijs en in taalgericht vakonderwijs is dat de lessen contextrijk zijn, er veel interactie in de les is en de nodige taalhulpgeboden wordt. Enkele tips:

 

  • Gebruik veel beeldmateriaal
  • Stimuleer het gebruik van Engels in de klas
  • Stimuleer interactie
  • Speel spelletjes in het Engels
  • Hang in de bovenbouw posters op met handige zinnetjes (chunks) in het Engels voor in de klas.

De CLIL-toolkit, een publicatie van de Christelijke Hogeschool Ede en het Expertisecentrum mvt, geeft ondersteuning aan pabostudenten en basisschoolleerkrachten bij het vormgeven van CLIL-lessen.

Video’s
Op Leraar24 zijn diverse video’s te vinden die aansluiten bij dit dossier:
Onderbouw
* CLIL Engels onderbouw: interactie
* CLIL Engels onderbouw: tekenen
CLIL in de onderbouw: tips
CLIL in de onderbouw: liedjes zingen (1)
CLIL in de onderbouw: liedjes zingen (2)
CLIL in de onderbouw: vaste rituelen

Middenbouw
* CLIL in de middenbouw: antwoorden in het Nederlands
* CLIL in de middenbouw: taalaanbod
CLIL in de middenbouw: Engels horen
* CLIL in de midden/bovenbouw: interactie
Engels in de middenbouw: taalaanbod

Bovenbouw
* CLIL Engels bovenbouw: nabespreken (1)
CLIL Engels bovenbouw: nabespreken (2)
* CLIL Engels bovenbouw: herhaling
* CLIL in de bovenbouw: wat houdt het in?
* CLIL in de bovenbouw: liedjes zingen
* CLIL in de bovenbouw: drama
* CLIL in de bovenbouw: grammatica
* CLIL in de bovenbouw: differentiatie
* CLIL in de bovenbouw: interactie
* CLIL in de bovenbouw: doeltaal en orde
* CLIL Engels bovenbouw: bewegingsonderwijs (1)
CLIL in de bovenbouw: bewegingsonderwijs (2)
CLIL bovenbouw: nieuwe woorden bij bewegingsonderwijs

Links

Website van EarlyBird
EarlyBird is een programma voor Engels op, vóór en na de basisschool
Website van het Expertisecentrum MVT
Het Expertisecentrum MVT is een onderdeel van de Universiteit Leiden

Referenties

Titel Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?
Auteur(s) Corda, A., Phielix, C. &Krijnen, E.
Jaar 2012

Titel Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs
Auteur(s) Westhoff, G.J.
Jaar 2008

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijver Noud Oomen | 21-12-2012
Reactie Graag wil ik je attent maken op nog een mogelijkheid om een nascholingscursus in een Engelssprekend land te volgen. Voor leerkrachten basisschool zijn er twee mogelijkheden. Zij kunnen gaan voor een cursus met een didactische component, maar kunnen er ook voor kiezen om een pure taalcursus te volgen. Ze kunnen een week gaan, maar ook zes weken. Mogelijkheden in o.m. Londen, Newcastle, Bristol, Canterbury, Dublin, Galway, Belfast, Edinburgh, Aberdeen. Neem eens een kijkje op www.taalinpraktijk.nl Houd wel de deadline van 16 januari in de gaten. hoeft geen probleem te zijn omdat Taal in praktijk tijdens de kerstvakantie bereikbaar is.

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd