Competentiegericht onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 30 oktober 2009

Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Binnen het competentiegericht onderwijs is er meer aandacht voor het ontwikkelen van de beroepshouding. Competenties zoals samenwerken en communiceren zijn belangrijke voorwaarden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Competentiegerichte kwalificatiestructuur

Iedere mbo-opleiding heeft een eigen kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier zijn alle competenties (kennis, vaardigheden en beroepshouding) vastgelegd waaraan een student moet voldoen om het mbo-diploma te behalen. Competentiegericht onderwijs verwacht meer dan voorheen van studenten dat zij kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken. Dit brengt met zich mee dat binnen het onderwijs meer aandacht is voor de praktijk. Studenten gaan hierdoor sneller bij een bedrijf aan de slag of gaan in een simulatieomgeving werken. Daarnaast is het (zelfstandig) werken in groepsverband een grotere rol gaan spelen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.