Coöperatief leren: spelling

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2011

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Bij spelling kunnen coöperatieve werkvormen het aanleren van spellingstrategieën versterken. Vaak zien we dat kinderen individueel spellingleerstof verwerken. Bij spelling gaat het om bewust toepassen van enkele basisstrategieën. Alleen inoefenen en controleren op goed of fout maakt kinderen nog niet bewust van de juiste schrijfwijze.

Enkele manieren om het spellingonderwijs effectiever te maken zijn het werken met coöperatieve werkvormen en een goede spellinginstructie.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.