Coöperatieve werkvormen bij kleuters

lerarenredactie | bijgewerkt op 19 oktober 2009

Leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces is een belangrijke trend in het onderwijs. Coöperatief werken is een werkvorm om dit te bewerkstelligen. Bij deze werkvorm leren leerlingen van en met elkaar. Het idee is dat samenwerken en samen leren essentieel is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Door met elkaar over leerstof te praten en van elkaar voorbeelden te zien krijgt de leerstof meer betekenis voor de leerlingen. Een actieve houding van de leerlingen is hiervoor onmisbaar, dus iedereen moet meedoen. Leerlingen worden zo vanzelf actief betrokken bij de les.

Een ander voordeel van het coöperatief leren is dat door de samenwerking leerlingen hun samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. Zij leren dat ieder persoon verschillend is en verschillende kwaliteiten bezit. Belangrijker is dat ze leren hoe je deze verschillen benut om opdrachten zo goed mogelijk af te ronden.

Coöperatief leren kan daardoor een waardevolle aanvulling zijn op de gebruikelijke werkvormen. Het kan worden ingezet bij een instructie om zo voorkennis te activeren. Bij de verwerkingsfase kan de leerstof worden geoefend door middel van een coöperatieve werkvorm. Maar ook langdurige projecten kunnen geheel coöperatief worden vormgegeven.

In deze video laat Rianne Hengst, leraar groep 1-2 op basisschool Prins Bernard in Tilburg, zien hoe zij het coöperatief leren vormgeeft voor kleuters. Volgens haar behoort een coöperatieve werkvorm te voldoen aan het GIPS-model:

  • Gelijke deelname
  • Individuele aanspreekbaarheid
  • Positieve afhankelijkheid
  • Simultane actie

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.