Onderzoek

Cultuuronderwijs. Overzicht

LKCA | Gepubliceerd op 20 december 2016

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO
Cultuuronderwijs is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie.

Leerlingen werken via cultuuronderwijs aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, over cultureel erfgoed en over media(kunst), als fenomeen en als expressie- en communicatiemiddel. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur. De wereld van kunst en cultuur biedt leerlingen een rijke leeromgeving.

Leren van cultuuronderwijs

Leerlingen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs:

  • Door actief bezig zijn, zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Bijvoorbeeld creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging.
  • Door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, cultuurbezoek en lezen over cultuur. Bijvoorbeeld het zich een eigen oordeel vormen.
  • Door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen, kunstenaars bijvoorbeeld. Cultuuronderwijs stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden, en op de eigen plek in de wereld.

Kerndoelen en eindtermen

De doelen voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

  • Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld in het basisonderwijs
  • Kerndoelen Kunst en cultuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
  • Eindtermen voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: CKV, kunst algemeen, muziek, beeldende kunst en vormgeving (tekenen, handvaardigheid, fotografie, film, audiovisuele vorming), theater en dans.

Vakoverstijgend

Kunst, erfgoed en media worden ook vaak gekoppeld aan andere vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een terrein als burgerschapsvorming. In een brede opvatting van cultuuronderwijs heeft cultuur binnen alle leergebieden een plek. Cultuur is dan een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

De artikelen op Leraar24 over onderzoek naar cultuuronderwijs gaan in op leereffecten, op kwaliteit en op samenwerking tussen onderwijs en cultuursector.

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

Geef jouw waardering: (klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer.

Gerelateerd