onderzoek

Cultuuronderwijs. Overzicht

LKCA | bijgewerkt op 20 december 2017

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO
Cultuuronderwijs is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie.

Leerlingen werken via cultuuronderwijs aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, over cultureel erfgoed en over media(kunst), als fenomeen en als expressie- en communicatiemiddel. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur. De wereld van kunst en cultuur biedt leerlingen een rijke leeromgeving.

Leren van cultuuronderwijs

Leerlingen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs:
drie jongens met de armen om elkaar heen

  • Door actief bezig zijn, zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Bijvoorbeeld creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging.
  • Door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, cultuurbezoek en lezen over cultuur. Bijvoorbeeld het zich een eigen oordeel vormen.
  • Door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen, kunstenaars bijvoorbeeld. Cultuuronderwijs stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden, en op de eigen plek in de wereld.

Kerndoelen en eindtermen

De doelen voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

  • Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld in het basisonderwijs
  • Kerndoelen Kunst en cultuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
  • Eindtermen voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: CKV, kunst algemeen, muziek, beeldende kunst en vormgeving (tekenen, handvaardigheid, fotografie, film, audiovisuele vorming), theater en dans.

Vakoverstijgend

Kunst, erfgoed en media worden ook vaak gekoppeld aan andere vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een terrein als burgerschapsvorming. In een brede opvatting van cultuuronderwijs heeft cultuur binnen alle leergebieden een plek. Cultuur is dan een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

Good practices

* Afkijken mag: Hoe stimuleer je creativiteit bij kinderen als leerkracht? Wat voor soort opdrachten geef je, waardoor ze ook echt creatief aan de slag kunnen en hoe begeleid je ze in een creatief proces?
* Cultuurparelschool 1 OBS De Tjotter: Op deze school komen alle kinderen op structurele wijze in aanraking met kunst en cultuur. In dit videoportret wordt verteld hoe De Tjotter haar cultuuronderwijs heeft ingericht en wat de kracht is van deze werkwijze.
* Cultuurparelschool 2 PCB De Buitenburcht: Op De Buitenburcht wordt cultuuronderwijs volledig geïntegreerd in het thematisch werken en het onderzoekend leren dat door de school wordt gebruikt: kinderen werken met hun handen, bewegen, zingen of bezoeken een kerk of een kunstwerk in hun omgeving, en de lesstof beklijft.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst) en FLECK (Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland)

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd