De lerende basisschool

lerarenredactie | bijgewerkt op 12 september 2011

De leerkrachten van de betrokken basisscholen willen meer ambitie creëren bij leerlingen, ouders en bij zichzelf en meer waardering voor het volgen van een hogere opleiding. Zij zoeken naar mogelijkheden om hun manier van werken daarop in te richten.

Met het project ‘De lerende basisschool’ willen de scholen door een praktische aanpak van actieonderzoek en ‘groot ambiëren, klein doen’ een door de schoolteams en de omgeving gedragen ontwikkelingslijn neerzetten, waarmee positieve resultaten uit het verleden worden benut, de doelstellingen worden geborgd en een duurzame betrokkenheid op alle niveaus tot stand komt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.