De schooltuin

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 augustus 2011

In de video volgen we groep 6 van basischool de Ark uit Amsterdam. Zij werken wekelijks in de Dr. Alma Schoolwerktuin. Leerlingen vertellen over hun ervaring en de schooltuinmeesters vertellen over de meerwaarde van het werken in een schooltuin.

Schoolwerktuin
In veel grote steden zijn schoolwerktuinen. Leerlingen van groep 6 kunnen hiervoor aangemeld worden. Leerlingen volgen een jaar lang lessen op de schooltuinen. De kern van het programma is praktisch bezig zijn en zelf ervaren en ontdekken. Elke leerling zorgt voor zijn eigen tuintje en volgt de jaarcyclus van planten en dieren.

Zelf een schooltuin aanleggen
Als leraar kun je zelf ook makkelijk aan de slag met een schooltuintje, bijvoorbeeld in de vorm van een vierkante meter tuin. Betrek wel de ouders bij dit proces, omdat het best arbeidsintensief kan zijn.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.