De wateratlas

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 januari 2012

In het eindexamenprogramma van het voortgezet onderwijs speelt water een belangrijke rol. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij watervraagstukken in een ’ruimtelijke context’ kunnen plaatsen. De wateratlas is een mooi middel om daar vorm aan te geven.

De Bosatlas van Nederland Waterland, ook wel de ‘wateratlas’ genoemd, is een bron van informatie over het thema water in Nederland. De atlas bestaat uit meer dan honderd pagina’s met teksten, kaarten, figuren en foto’s over verschillende aspecten van water.

Tim Favier, onderzoeker van de VU en betrokken bij de stuurgroep watereducatie ontwikkelde samen met docent Lonneke Rovers van het Mendel College in Haarlem een lesmethode bij de Wateratlas. De lesmethode bestaat uit drie lessen en is bedoeld voor de bovenbouw HAVO/VWO.

Deze les zelf geven
U kunt de les die in de video gegeven wordt ook zelf geven met behulp van deze informatie over leerdoelenopdrachtenkaarten en foto’s (pdf-bestanden).

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.