Discussiëren kun je leren in het vo

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2012

Bij het lesprogramma Discussiëren kun je leren ligt de focus op de gespreksonderwerpen. Leerlingen discussiëren aan de hand van stellingen als: “Het hangjongerenprobleem is onoplosbaar” en “Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden”. Door de inzet van verschillende werkvormen in de lessen (waaronder rollenspel), leren leerlingen met een goede dosis zelfspot om te relativeren én te improviseren.

De Stichting Discussiëren kun je leren wil graag dat veel meer kinderen bekend raken met het discussiëren en heeft daarom een lesprogramma ontwikkeld. Dit programma stimuleert niet alleen de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen, het vergroot tevens de maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast bevordert het de ontwikkeling van burgerschapscompetenties en het zorgt ervoor dat kinderen socialer en toleranter worden ten opzichte van elkaar. Discussiëren kun je leren speelt in op de actualiteit. Door te discussiëren leren kinderen omgaan met maatschappelijke problemen als agressie, fundamentalisme en racisme.

Discussiëren kun je leren is de grote mensenwereld, beschouwd vanuit de leefwereld en visie van het kind. Doel is dat leerlingen in de toekomst in staat zullen zijn zichzelf verbaal te redden als hen onrecht wordt aangedaan. En dat kan op allerlei niveaus. Of dat nou op straat of in de rechtszaal is. Discussiëren is dagelijks toepasbaar. De leerlingen moeten bij wijze van spreken leren om met respect de boze buurman aan te spreken op zijn ongewenst gedrag.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.