Dossier: Differentiatie leerstijl jongens/meisjes

gepubliceerd op
  • VO

De laatste jaren zien we dat het percentage jongens onder vroegtijdig schoolverlaters en zittenblijvers groter is dan het percentage meisjes. Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge wil hierop inspelen door het onderwijs aan te passen aan een jongens- en meisjesachtige leerstijl. Jongens hebben over het algemeen een jongensachtige leerstijl waar meisjes een meisjesachtige leerstijl hebben. Andersom is echter ook mogelijk. Vanuit de SLOA-regeling van de VO-raad heeft de school de verschillen tussen deze twee leerstijlen onderzocht. Daarnaast richtte het project zich op de inbedding van gedifferentieerd onderwijs. De school wil op basis van een evidence based ontwikkelingstraject het vroegtijdig afstromen van leerlingen tegengaan. 

  1. Wat weten we?

  2. Dat betekent voor de praktijk

  3. Handreikingen

Om onderprestatie tegen te gaan heeft O.R.S. Lek en Linge onderzoek gedaan naar jongens- en meisjesachtige leerstijlen. Kansrijke leerlingen die niet op het hoogste niveau in hun klas presteren, werden in een uitstelkeuzeklas geplaatst. Met behulp van vragenlijsten voor deze leerlingen en docenten is gekeken naar de verschillende leerstijlen, de behoeften van leerlingen en de perceptie en het handelen van docenten.

Verschil tussen didactiek en behoeften
Aan de hand van vragenlijsten is onderzocht welke behoeften leerlingen met een gemiddelde-, jongens- en meisjesachtige leerstijl hebben. Leerlingen met een gemiddelde leerstijl hebben voorkeuren die aansluiten op beide leerstijlen. De uitkomsten zijn vergeleken met het beeld dat docenten hebben van de behoeften van leerlingen. Gebleken is dat het beeld van docenten vaak niet strookt met de daadwerkelijke behoeften van leerlingen, en dat hun didactiek niet goed aansluit op de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Docenten denken bijvoorbeeld dat leerlingen het meeste leren via een gestructureerde stap-voor-stap aanpak. Dit geldt wel voor leerlingen met een meisjesachtige en een gemiddelde leerstijl, maar leerlingen met een jongensachtige leerstijl geven aan meer te leren wanneer ze meteen zelf aan de slag kunnen gaan. Zij geven dan ook aan liever alleen te werken, terwijl leerlingen met een meisjesachtige leerstijl liever samenwerken. Het feit dat er weinig wordt ingespeeld op de verschillende leerstijlen, kan dus een oorzaak zijn voor lagere prestaties en voor zittenblijven of voortijdig schoolverlaten.

Relatie leerstijl en resultaten
Hoewel er nog geen volledig zicht is op de relatie tussen de leerstijl en prestaties, zijn er wel duidelijke indicaties voor de correlatie leerstijl en de prestaties op de taal- en exacte vakken. Drie jaar lang heeft de VU op het O.R.S. Lek en Linge een grootschalig onderzoek gedaan naar leerstijlen van de leerlingen en de sociale en domeinoverstijgende schoolse vaardigheden (planning, motivatie, organisatie). Uit dit onderzoek bleek dat leerlingen met een jongensachtige leerstijl hoger scoren op de exacte vakken, waar leerlingen met een meisjesachtige leerstijl beter scoren op de taalvakken. Leerlingen met een hoge score op executief functioneren (aandacht, zelfcontrole, zelf-monitoring, planning en initiatief) halen hogere cijfers. Gezien het feit dat leerlingen met een meisjesachtige leerstijl hoger scoren op executief functioneren en ook hogere cijfers halen kunnen we hier dus wel een relatie vinden.

Voor een volledige uitwerking van de resultaten zie de eindrapportage.
 

Video's

Referenties

Titel
Onderzoeksrapport SLOA-project Lek en Linge
Beschrijving
Dit is het onderzoeksrapport van het SLOA onderzoek naar de jongens- en meisjesachtige leerstijl van Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge.
Auteurs
ORS Lek en Linge
Jaar
2013

Openbare regionale scholengemeenschap (ORS) Lek en Linge heeft voor het onderzoek verschillende meetinstrumenten gebruikt. Een groot deel van deze instrumenten komt voort uit eerder onderzoek en is gevalideerd (zie pagina 17-18 van de onderzoeksrapportage).
 

Reacties (0)

Er is nog niet gereageerd

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.