Dossier: Intercollegiale consultatie

Leraar24gepubliceerd op
  • PO
  • VO
  • MBO

Intercollegiale consultatie (ICC) is een werkwijze die een bijdrage levert aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leraren. In een kleine groep, onder begeleiding van een externe of onder roulerende begeleiding van één van de deelnemers in de groep, worden vraagstukken besproken.

Inzet ICC

ICC biedt niet alleen reflectie op het eigen gedrag bij situaties en problemen die zich hebben voorgedaan, maar het kan ook leiden tot nieuwe ideeën. Daarnaast kan ICC gebruikt worden bij toekomstverkenningen of het nemen van structurele beslissingen.

Door opleiding en ervaring ontwikkelt een leerkracht, kennis, vaardigheden en gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht regelmatig op zijn eigen handelen en denken reflecteert en zo inzicht krijgt in de achtergrond van zijn manier van werken. Hiermee wordt voorkomen dat het handelen en denken van de leerkracht een vaste routine wordt, die op den duur niet meer aansluit bij de behoeften van de leerlingen en daardoor steeds minder effectief is.

Hoofdvormen

We kunnen twee hoofdvormen van intercollegiale consultatie onderscheiden:

  • Intercollegiale toetsing;
  • Intervisie

Intercollegiale toetsing heeft als doel het bevorderen en bewaken van de professionele werkwijze van leraren. De leraar vergelijkt zijn handelen met dat van collega’s en bespreekt de normen en richtlijnen van de schoolorganisatie. Het gaat er bij intercollegiale toetsing vooral om dat collega's nagaan of procedures of afspraken bijgesteld of opnieuw opgesteld moeten worden.

Intervisie heeft tot doel iemands professionaliteit te vergroten. De leraar bespreekt met collega’s ervaringen en vraagstukken. Uitgangspunt hierbij is hoe de leraar als persoon tot bepaalde ervaringen en vraagstukken staat. Het gaat er bij intervisie met name om dat de leraar de kans krijgt met behulp van zijn collega's te reflecteren op zijn eigen handelen en denken. Praktijkvragen van de betrokken leraren zijn daarom altijd het uitgangspunt.

Bijlagen

Handleiding Intercollegiale consultatiepdf

Door middel van verschillende projecten wordt de professionalisering en de employability van de medewerkers binnen de Mbo-sector bevorderd. Opzetten van Intercollegiale Consultatie (ICC) is één van de projecten.

Praktijkervaringenpdf

Een persoonlijke neerslag van ervaringen met consultatiegroepen. Zowel in de rol van deelnemer als in de rol van begeleider.

Intercollegiale Consultatiepdf

Beschreven wordt wat intercollegiale consultatie is en welke doelen worden nagestreefd. Daarnaast worden verschillende methoden voor intercollegiale consultatie toegelicht.

Reacties (0)

Er is nog niet gereageerd

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

  1. Laatst Bekeken

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.