Dossier: Ervaringsgericht onderwijs

Leraar24gepubliceerd op
  • PO

ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door. 

Uitgangspunt
Ervaringsgericht onderwijs is meer dan een onderwijstheorie. Waar sommige scholen vooral uitgaan van vooraf vastgestelde onderwijsprogramma’s of van producten (testgegevens, zoals de Cito-toets), richt het E.G.O. zich op het proces dat zich afspeelt in kinderen, in de groep. Natuurlijk gaat het om het ‘resultaat’. Maar zich goed ontwikkelende kinderen merken tijdens de activiteit zelf al dat ze met zinvolle dingen bezig zijn.

Welbevinden en betrokkenheid
Het E.G.O. richt zich op de ‘ervaringsstroom’ van mensen. Dat betekent op het totaal van mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met alle relevante factoren die leerkrachten in kaart kunnen brengen: karakter, ontwikkeling, thuissituatie, relaties, leervermogen, enzovoort. Wat er zich in een leerling afspeelt, is zichtbaar in Welbevinden (‘hoe maakt iemand het’) en Betrokkenheid (‘hoe doet iemand het’). 

Vormgeving
Om dat te bereiken is er veel aandacht voor een goed voorbereide omgeving: een prettige ruimte met vele overzichtelijke uitdagingen. Ook wordt veel ruimte gegeven aan initiatieven van kinderen. Daarvoor is het nodig dat de leerkracht en het kind goed, open en respectvol met elkaar communiceren. E.G.O.-scholen kennen vijf werkvormen:

  1. Kring & Forum
  2. Contractwerk: Tijdens het contractwerk gaan leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de slag met de taken van die week, zoals rekenen en taal. De leraar is aanwezig om te begeleiden en te helpen bij problemen. Dit zijn momenten waarop een ervaringsgerichte dialoog door de leerkracht wordt ingezet.
  3. Projectwerk
  4. Ateliers: dit zijn aparte tijdblokken waarin kinderen de keuze hebben uit een ruim aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, een bijzondere ruimte en soms een bijzondere begeleiding veronderstellen. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. 
  5. Vrije activiteit 

Bijlagen

Welbevinden, betrokkenheid, competentiepdf

In het E.G.O. zijn de procesvariabelen (criteria) voor een goede ontwikkeling welbevinden en betrokkenheid. Als welbevinden en betrokkenheid belangrijke criteria zijn, moet je die kunnen beoordelen. In dit artikel een korte kijk op het scoren van welbevinden, betrokkenheid en competentie.

De werkvormenpdf

In het E.G.O. wordt gebruik gemaakt van een vijftal werkvormen, die deels natuurlijk ook gebruikt worden in andere onderwijsconcepten. In deze bijlage een overzicht van de werkvormen, zoals ze in het E.G.O worden toegepast, gekoppeld aan specifieke voorbeelden.

Reacties (0)

Er is nog niet gereageerd

Plaats een reactie

Om misbruik van het formulier te voorkomen vragen we u om deze code in te voeren.

  1. Laatst Bekeken

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.