Praktijk

Downsyndroom: mediërend leren

Redactie Leraar24 | Gepubliceerd op 08 december 2011

  • PO
  • SO
  • Embed video

    <iframe width="440" height="270" src="https://www.leraar24.nl/api/video/218011624/embedded/stijn-def_mvdz_l24_downsyndroom_medieren" frameborder="0" allowscreen></iframe>

Basisschool De Korenaar in Eindhoven heeft een aparte groep, De Vuursteen, waarin maximaal acht leerlingen met het syndroom van Down onderwijs krijgen. Daarnaast doen de leerlingen mee met de reguliere groepen waarin hun leeftijdgenoten zitten.

In het onderwijs aan deze kinderen baseert de school zich in sterke mate op theorieën over mediërend leren, met name op het gedachtengoed van Feuerstein en Vygotsky. Het centrale begrip in Feuersteins theorie is mediatie, een werkwijze waarbij de ‘mediator’ (bijvoorbeeld een leerkracht of ouder) het kind begeleidt in zijn leerproces, door contact te maken met het kind en aan te sluiten bij diens huidige mogelijkheden als basis voor zijn verdere ontwikkeling. Door een activerende interactiestijl te gebruiken, kan de mediator de cognitieve, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind bevorderen.

Bij mediërend leren volgt de leerkracht de kleine stapjes in het denkproces van het kind. Zo begrijpt het kind nieuwe stof beter, krijgt het meer zelfvertrouwen en daardoor lukt het leren beter. Een leerkracht die de principes van mediërend leren toepast, zegt niet hoe het moet, maar stuurt het denkproces van een kind, zodat het zelf tot een oplossing komt.

Het doel van mediërend leren is kinderen zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven. In plaats van leerlingen die iets trager denken of doen, de antwoorden voor te zeggen en bij activiteiten te helpen (omdat het niet snel genoeg gaat), zou men hen meer de tijd moeten geven het zelf te doen. Dat kost weliswaar meer tijd, maar het uiteindelijke leerrendement zou veel hoger zijn.

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

Geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijver student ergotherapie | 27-08-2015
Reactie Veel simpelere uitgelegd dan in mijn cursus en gemakkelijk te begrijpen !

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer.

Gerelateerd