Drummen in het praktijkonderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 februari 2012

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL) is een openbare en katholieke school voor praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs leidt kwetsbare jongeren op voor de praktijk van hun leven. Dat betekent dat zij worden voorbereid op werken, wonen, een zinvolle vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. Om dat te bereiken hanteert de school het onderwijskundige concept van het natuurlijk leren.

Maarten van der Aa en Sjoerd Geelen hebben in het kader van hun masteropleiding Special Educational Needs (HU) onderzoek gedaan rondom het thema ‘leerlingen door muzikaliteit beter laten samenwerken’. Ze hebben Drum Factory ontwikkeld, een lessenreeks waarin leerlingen drumlessen volgen. Deze drumlessen zijn speciaal gericht op het leren drummen van kinderen met pdd-nos. Via informatiebijeenkomsten en een digiles zijn deze leerlingen geworven en de leerlingen die zich aanmeldden moesten een auditie doen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.