Handelingsmodel rekenen helpt ontwikkeling rekenvaardigheden structureren

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 februari 2019

Bij het aanbieden van rekenonderwijs hebben veel leraren vragen want zij vragen zich af hoe ze de verschillende opdrachten tijdens de les goed kunnen uitleggen. Het handelingsmodel rekenen helpt daarbij want het is een schematische weergave van de rekenwiskundige ontwikkeling bij leerlingen. Met dit model heeft elke leraar hierdoor een kijkwijzer. Deze kijkwijzer helpt want hij geeft inzicht hoe je opdrachten op meerdere manieren kunt uitleggen.

Het handelingsmodel rekenen bestaat uit vier handelingsniveaus, waarbij deze van concreet naar steeds abstracter gaan. Veel leraren leerden vroeger vooral de abstracte vormen van rekenen; hierbij gaat het om het formeel rekenen. Hierdoor sluit hun manier van rekenen aanbieden niet altijd aan bij het niveau waarop de leerlingen rekenen.

De vier niveaus van handelen uit het handelingsmodel helpen de leraar, want zij vormen elk een ingang om in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. In deze video legt leraar Marc van Doremalen een som op de vier verschillende niveaus van het Handelingsmodel uit waardoor duidelijk wordt wat de onderlinge verschillen tussen de niveaus zijn. Hierdoor wordt duidelijk wat de onderlinge verschillen tussen de niveaus zijn.

Leraar Marc van Doremalen brengt hierbij de praktische didactiek in beeld en Ria Brandt, rekendeskundige van het CPS en auteur van het boek Grijp de rekenkansen, biedt daarbij achtergrondinformatie.

Het Handelingsmodel bij rekenen bestaat uit:

  1. Informeel handelen in werkelijkheidssituaties: de leerling ‘ondervindt’ hierbij de som. Denkend aan een oppervlaktesom, gaat de leerling daarbij met een meetlat echt aan de slag in het lokaal.
  2. Voorstellen – concreet: hierbij werk je met concrete afbeeldingen om de werkelijkheid weer te geven. Denk hierbij aan foto’s, tekeningen, computeranimaties, enzovoort.
  3. Voorstellen – abstract: hierbij gebruik je een weergave van de werkelijkheid om de som op te lossen. Denk daarbij aan tekeningen waar pijlen en termen bij staan.
  4. Formeel handelen: dit niveau wordt zo genoemd omdat de leerling bij dit niveau formele bewerkingen uitvoert. Sommen worden op dit niveau opgelost door de bijbehorende formule te gebruiken.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.