praktijk

Hersenvriendelijk leren

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 september 2009

 • PO
 • VO
 • MBO

Door wetenschappelijk onderzoek is er steeds meer bekend over de structuur en werking van onze hersens en ons cognitief functioneren. Deze kennis wordt gebruikt bij het bedenken van nieuwe hersenvriendelijke onderwijsmethoden. Bij hersenvriendelijk leren -of breinvriendelijk leren- wordt het educatieve aanbod afgestemd op de manier waarop onze hersens werken.

Vormen van hersenvriendelijk leren
Professor Jolles van het Centrum Brein en Leren: “De aandacht moet gaan naar leerlinggericht onderwijs: de kwaliteit van het leren wordt niet bepaald door de leerstof, maar door de informatieverwerking van de lerende. Leraren moeten openstaan voor kennis van de psychobiologische ontwikkeling van het kind en voor de wijze waarop informatie wordt verwerkt.”

Dat dit steeds meer gebeurt, blijkt uit de verschillende vormen van hersenvriendelijk leren die worden ingezet zoals:

 • Mindmappen, een manier om informatie te visualiseren waarbij linker- en rechterhersenhelft beter benut worden.
 • Systeemdenken, waarbij de nadruk ligt op samenhang tussen losse elementen.
 • Het IPC, een curriculum waarin verschillende manieren van hersenvriendelijk leren aan bod komen.
 • Braingym, waarbij beweging zorgt voor effectiever gebruik van de hersens.
 • Coöperatief leren, een methode gebaseerd op samenwerking.

Voorwaarden
Professor Spencer Kagan noemt de volgende voorwaarden voor hersenvriendelijk leren:

 • Zorg voor veiligheid. In een onveilige situatie is er geen ruimte voor denken.
 • Zorg voor voeding van de hersens. Wanneer leerlingen voldoende bewegen komt de bloedsomloop op gang, wat de hersens voedt.
 • Sociale omgang. Wanneer leerlingen met elkaar communiceren en aan elkaar uitleggen, zijn meer gebieden van de hersens actief en wordt het geleerde beter verwerkt en vastgehouden.
 • Gebruik van emoties. Wanneer leerlingen echt iets hebben met het onderwerp in de vorm van humor, schok, angst, vrolijkheid beklijft de stof langer.
 • Kennis van informatieverwerkingsprocessen. Voor het onderwijs is het van belang te weten dat de hersens zoeken naar: nieuwigheid, voorspelbaarheid, feedback en betekenis. We onthouden informatie in verschillende geheugensystemen en we gebruiken verschillende intelligenties bij het verwerken van informatie.

Effectiviteit?
Hoewel hersenvriendelijk leren aanlokkelijk klinkt, is het belangrijk om de nieuwe onderwijsmethoden kritisch te benaderen. Wetenschappers waarschuwen voor methodes die bijvoorbeeld worden gepresenteerd als “gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek”, maar waarvan de effectiviteit in de klas nog niet bewezen is.

Bijlagen

 • Artikel over breinvriendelijk leren | PDF Met de recente wetenschappelijke uitkomsten van neuro-psychologisch onderzoek zijn we meer in staat de werking van het brein te doorgronden. Deze bevindingen stellen docenten beter in staat een veilige, motiverende omgeving te creëren, waarbij de leerling meer betrokken is op het vak, de medeleerlingen en de docent.
 • Leer het brein kennen | PDF Leer het brein kennen, rapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek , 2004.
Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijver jan boerefluitjes | 25-02-2016
Reactie wat zijn 5 manieren om breinvriendelijk te leren

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd