Hoe is het lerarenregister tot stand gekomen?

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 februari 2015

Een register zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit van leraren én laat aan de samenleving zien dat er leraren in het register zijn opgenomen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Belang van een register
Frans Brekelmans is filosoof en jurist, en heeft samen met Marianne van Es onderzoek gedaan naar het beroep van leraar. In deze video legt hij uit waarom een register van belang is en wat het doel ervan is: de kwaliteit van de leraar waarborgen, maar ook aan de samenleving laten zien dat er leraren in het register zijn opgenomen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Professionele keten
Vervolgens legt hij uit hoe het beroep leraar de afgelopen jaren in de wet is verankerd en hoe het wetsvoorstel voor een register tot stand is gekomen. Brekelmans benoemt de professionele keten die een professionele beroepsgroep kent. Het register is het sluitstuk van zo’n keten. Een beroepsketen bevat onderstaande aspecten:

  • Er is een beroepsprofiel waarin de essentiële aspecten van het beroep worden beschreven; de beroepsgroep is de beheerder van dit profiel.
  • Gekoppeld aan het beroepsprofiel zijn bekwaamheidseisen opgesteld. Deze eisen omschrijven wat een beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen; de beroepsgroep is medeverantwoordelijk voor de bekwaamheidseisen.
  • De aspirant-beroepsbeoefenaar volgt een opleiding om aan de kwalificatie-eisen te voldoen; de opleiding wordt afgesloten met het behalen van het diploma; het diploma is nodig om het beroep in de praktijk te mogen uitoefenen.
  • Er zijn eisen gesteld aan het bijhouden van bekwaamheidseisen door de professional, in de vorm van bijvoorbeeld werkervaringseisen en/of eisen ten aanzien van professionele ontwikkeling; als de professional werkzaam is in een instelling, draagt die instelling aan het realiseren van die onderhoudseisen bij en/of stelt daarvoor de nodige faciliteiten en tijd beschikbaar; het bekwaamheidsonderhoud wordt bijgehouden en geregistreerd; de beroepsgroep is eigenaar van dat kwaliteitsregister;
  • Aan het bijhouden van de bekwaamheid kunnen negatieve of positieve sancties zijn verbonden, bijvoorbeeld het vervallen van het recht op beroepsuitoefening (negatief) of het in aanmerking komen voor een salarisopslag (positief); dit aspect wordt ook wel aangeduid als ‘civiel effect’.

Brekelmans sluit af met te zeggen dat ‘het register van u is. Het is van groot belang dat u zich inschrijft, want alleen op die manier kunt u meedenken over de invulling van het beroep leraar en over het register.’

Aanmelden in het nieuwe lerarenregister kan sinds 1 augustus 2018. Op Rijksoverheid.nl vind je verdere informatie.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.