Praktijk

Intercollegiale consultatie

Redactie Leraar24 | Gepubliceerd op 30 juni 2009

  • PO
  • VO
  • MBO

Intercollegiale consultatie (ICC) is een werkwijze die een bijdrage levert aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leraren. In een kleine groep, onder begeleiding van een externe of onder roulerende begeleiding van één van de deelnemers in de groep, worden vraagstukken besproken.

Inzet ICC

ICC biedt niet alleen reflectie op het eigen gedrag bij situaties en problemen die zich hebben voorgedaan, maar het kan ook leiden tot nieuwe ideeën. Daarnaast kan ICC gebruikt worden bij toekomstverkenningen of het nemen van structurele beslissingen.

Door opleiding en ervaring ontwikkelt een leerkracht, kennis, vaardigheden en gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht regelmatig op zijn eigen handelen en denken reflecteert en zo inzicht krijgt in de achtergrond van zijn manier van werken. Hiermee wordt voorkomen dat het handelen en denken van de leerkracht een vaste routine wordt, die op den duur niet meer aansluit bij de behoeften van de leerlingen en daardoor steeds minder effectief is.

Hoofdvormen

We kunnen twee hoofdvormen van intercollegiale consultatie onderscheiden:

  • Intercollegiale toetsing;
  • Intervisie

Intercollegiale toetsing heeft als doel het bevorderen en bewaken van de professionele werkwijze van leraren. De leraar vergelijkt zijn handelen met dat van collega’s en bespreekt de normen en richtlijnen van de schoolorganisatie. Het gaat er bij intercollegiale toetsing vooral om dat collega’s nagaan of procedures of afspraken bijgesteld of opnieuw opgesteld moeten worden.

Intervisie heeft tot doel iemands professionaliteit te vergroten. De leraar bespreekt met collega’s ervaringen en vraagstukken. Uitgangspunt hierbij is hoe de leraar als persoon tot bepaalde ervaringen en vraagstukken staat. Het gaat er bij intervisie met name om dat de leraar de kans krijgt met behulp van zijn collega’s te reflecteren op zijn eigen handelen en denken. Praktijkvragen van de betrokken leraren zijn daarom altijd het uitgangspunt.

Bijlagen

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

Geef jouw waardering: (klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer.

Gerelateerd