Internationalisering

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 juni 2011

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL) wil hun leerlingen, die over het algemeen een leer- en gedragsstoornis en minder kansen hebben dan een gemiddelde vo-leerling, de mogelijkheid bieden kennis te maken met ontwikkelingssamenwerking, mondiaal burgerschap, en de Millenniumdoelen. Sinds 2009 neemt PPL deel aan het Xplore-project van Stichting Global Exploration dat jongeren de kans biedt maatschappelijke stage te lopen in een ontwikkelingsland. In 2009 gingen leerlingen van PPL, samen met leerlingen van het Sophianum College naar India, in 2010 naar Nepal en in 2011 naar Indonesië. Hieraan parallel lopend doet Marijke Prak (docente PPL) voor haar kopstudie ‘Ecologische pedagogiek’ aan de Hogeschool Utrecht onderzoek naar gedragsveranderingen (door deelname aan de reis) bij jongeren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.