Jonge mantelzorgers

lerarenredactie | bijgewerkt op 17 mei 2018

Een jonge mantelzorger is iemand van 23 jaar of jonger die opgroeit met een ziek gezinslid of naast familielid die intensieve zorg nodig heeft. In dit studiogesprek bespreekt presentatrice Julia van Gemert met deskundige Artsen Jeugdgezondheidzorg Els Jonker wat het voor kinderen betekent om jonge mantelzorger te zijn en wat je als leraar kan doen om deze kinderen te helpen.

Bij jonge mantelzorgers kan het gaan om een gezinslid met een langdurige (psychische) ziekte, maar ook om een gezinslid met een verslaving of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Jonge mantelzorgers:

  • zorgen voor het zieke gezinslid;
  • en/of maken zich zorgen om het zieke gezinslid;
  • en/of komen daardoor zelf zorg tekort. Het kind hoeft dus niet per definitie te zorgen voor het zieke gezinslid.

Verbergen eigen zorgen

Jonge mantelzorgers zullen zelf niet snel om hulp vragen. Zij willen hun ouders niet met nog meer zorgen opzadelen en houden hun eigen zorgen verborgen. Door al deze zorgen loopt het kind echter een vergroot risico om later psychische problemen te krijgen.

Parentificatie

Een jonge mantelzorger neemt vaak taken over van de volwassene. Dit wordt parentificatie genoemd. De zorgbehoevende ouder wordt deels afhankelijk van het kind en het kind stelt zich dienstbaar op ten opzichte van de ouder. Een jonge mantelzorger wordt hierdoor vroeger zelfstandig dan andere kinderen en leert vroeg praktische vaardigheden. Aan de andere kant loopt het kind een grote kans op overbelasting en krijgt het zelf niet de zorg die het nodig heeft op zijn of haar leeftijd.

Vaak meer gesloten

Gezinnen waarbij een van de ouders zorg nodig heeft, zijn vaak meer gesloten dan andere gezinnen. Vooral gezinnen waarbij een ouder een psychiatrische aandoening of verslaving heeft of gehandicapt is, spelen stigma’s en taboes een grote rol. Door het schaamte- en schuldgevoel krimpt het sociale netwerk van het gezin, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de kinderen van het gezin.

Wat kun je doen als leraar?

Het is belangrijk dat leraren van jonge mantelzorgers op de hoogte zijn van de thuissituatie. Als leraar kan je rekening houden met de thuissituatie en zo nodig op de situatie inspelen. Het is voor het kind fijn om te weten dat hij of zij altijd bij jou terecht kan. Omdat de jonge mantelzorger zelf niet snel om aandacht zal vragen, is het de taak van jou als leraar om zelf regelmatig in gesprek te gaan met het kind. Dat kan door aan het begin van de dag even te vragen hoe het met hem of haar gaat.

Meer over jonge mantelzorgers

Meer informatie over het begeleiden van jonge mantelzorgers lees je in het artikel ‘Begeleiden van  jonge mantelzorgers?’

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.