Kwaliteitscriteria en redactionele richtlijnen

Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep. Leraar24 wil praktische oplossingen, antwoorden en voorbeelden geven die leraren direct in hun dagelijkse onderwijspraktijk kunnen toepassen. Daarnaast wil Leraar24 kennis en achtergrondinformatie uit wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs aanbieden, toegesneden op leraren. Om dit te bereiken hanteert de redactie een aantal richtlijnen bij het maken en onderhouden van de dossiers en video’s op Leraar24 en bij het beoordelen van bijdragen van derden.

Inhoud bijdragen

Bijdragen aan Leraar24 zijn toegankelijke video’s of tekstbijdragen voor leraren, die ingaan op een specifiek thema op het gebied van onderwijs. De bijdrage adresseert een voor leraren herkenbaar onderwerp en bevat direct bruikbare praktische handreikingen. De onderwerpen zijn relevant voor leraren in het speciaal onderwijs, basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

De redactie streeft naar een goede mix van bijdragen. De bijdragen zijn ingegeven vanuit de praktijk van het onderwijs en ervaringen van leraren. Daarnaast zijn er bijdragen die inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de praktijk van leraren.

De verschillende bijdragen worden zoveel mogelijk in samenhang gepresenteerd. De redactie streeft inhoudelijke consistentie na. Wel kunnen verschillende visies over een onderwerp gepresenteerd worden.

De bijdragen worden onderbouwd vanuit de praktijk en ervaring van leraren en vanuit theorie of onderzoek. Bij de praktische bijdragen ligt de nadruk meer op de ervaring, bij de wetenschappelijke bijdragen meer op wat bekend is uit onderzoek.

De informatie in de bijdragen is zoveel mogelijk gebaseerd op actuele gegevens.

Bijdragen kunnen ingaan op verschillende onderwerpen die het werk van leraren betreffen:

  • Vakinhoud
  • Didactiek
  • Pedagogiek
  • Brede professionele basis

Publiek

De primaire doelgroep bestaat uit leraren in het speciaal onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bezoeker is op zoek naar praktische oplossingen, voorbeelden, inspiratie en achtergrondkennis over een bepaald onderwerp waarmee hij of zij de eigen onderwijspraktijk kan verbeteren of onderbouwen.

Stijl

Qua schrijfstijl en niveau zitten bijdragen op Leraar24 tussen publiekstekst en wetenschappelijke tekst in. Ze hebben het toegankelijke, actieve taalgebruik dat hoort bij een publiekstekst (geen wetenschappelijk jargon, geen technische en methodologische details), maar ze gaan inhoudelijk wel de diepte in.


Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.