Maak leermateriaal beter bruikbaar voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

lerarenredactie | bijgewerkt op 28 november 2015

De Wet Passend Onderwijs stelt dat samenwerkingsverbanden van scholen een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zorgt voor meer diversiteit in de klas. Leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben andere psychologische, gedragsmatige en cognitieve kenmerken dan leerlingen zonder autismespectrumstoornis. Hoe kun je bij het gebruiken/aanpassen/maken van lesmateriaal rekening houden met de verschillende eigenschappen en beperkingen van deze leerlingen?

Voor zorgleerlingen die een plek hebben gekregen in het reguliere onderwijs is het vaak nodig (digitale) leermiddelen aan te passen. Waar moet je op letten als het gaat om leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)?

Enkele voorbeelden van aanpassingen voor leerlingen met autismespectrumstoornis

  • Bied leerlingen een gelijke hoeveelheid prikkels
  • Maak keuzes in je aanbod, laat leerlingen niet alle video’s, links, enz. zien
  • Bied de leerstof nog meer gestructureerd aan in kleine onderdelen
  • Voorkom beeldspraak
  • Gebruik een vormgeving waarin duidelijke routines gevolgd kunnen worden, zorg voor een voorspelbare structuur

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanpassen van leermiddelen aan leerlingen met ASS en een overzicht met praktische tips, lees dan het verslag van orthopedagoog Sosha Timmermans ‘Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het passend onderwijs‘.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.