Lichaamstaal

lerarenredactie | bijgewerkt op 22 juni 2011

Interactie
Op school leer je niet alleen rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. In het onderwijs wordt ook een belangrijke basis gelegd voor de sociale interacties die kinderen in hun latere leven aangaan. Lichaamstaal heeft een belangrijke plaats in het lesaanbod binnen het onderwijs ook al wordt dit niet expliciet als vak benoemd. Al in de eerste jaren van het onderwijs op de basisschool leren kinderen hoe ze behalve met woorden ook non-verbaal op een effectieve manier communiceren.

Lichaamshouding kinderen
Er zijn verschillende manieren waarop leerkrachten zich bezig houden met non-verbale communicatie. Ze moeten lichaamstaal van kinderen kunnen waarnemen, interpreteren en daar adequaat op reageren. Zo krijgen ze een beeld van de verhoudingen die bestaan tussen de kinderen. Expressieve kinderen zoeken letterlijk en figuurlijk hun plek op de voorgrond. Angstige kinderen zullen wegkruipen voor datgene waar ze bang voor zijn. Hebben ze angst voor hun klasgenootjes, dan willen ze zich het liefst aan de juf of meester vastklampen. Maar als ze juist onzekerheid voor de docent hebben, zoeken ze een plek waar ze niet gemakkelijk gezien worden. Je zou verwachten dat deze kinderen achteraan gaan zitten, maar vaak zitten ze aan de zijkant in de dode hoek van de docent.

Eigen houding
Behalve de houding van de leerlingen is het ook belangrijk dat de docent zelf let op zijn lichaamshouding en presentatie. Deze is bepalend voor de manier waarop ze de kinderen benaderen. Onopgemerkt worden er door middel van lichaamstaal en stemgebruik veel positieve én negatieve signalen afgegeven. Een goede houding kan getraind worden, bijvoorbeeld door met een collega naar opnames van je les te kijken en die te bespreken.

Links

Lichaamstaal

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.