Maak je scheikundeles veelzijdig met de lesmethode Zoet zout zuur

‘Door de leraar’ is een maandelijks terugkerende publicatie met daarin aandacht voor een thema of tool dat door leraren is ontwikkeld. ‘Door de leraar’ geeft ruimte aan leraren of bijna-leraren die zelf of samen met collega’s iets hebben gemaakt en dat graag willen delen met de rest van Nederland.

Deze maand: Maak je scheikundeles veelzijdig met de lesmethode Zoet zout zuur.

Logo van scheikunde lesmethode voor Zoet zout zuur

Zoet zout zuur is een lesmethode ontwikkeld door Jouk Wilts. Wilts is leraar scheikunde op het Greijdanus College in Zwolle en wilde graag meer ruimte creëren om zicht te krijgen op de individuele behoefte van de leerling. In de les nam de uitleg altijd veel tijd in beslag. Door de uitleg buiten de les te doen met een video, ontstaat er in de les meer ruimte voor de leerling. Dit paste ook bij de behoefte van de leerlingen: meer begeleiding tijdens het maken van opgaven. 

Eerst gebruikte Wilts video’s die al online beschikbaar waren, maar hij merkte dat deze versnipperd waren, niet op het juiste niveau van de leerlingen en ook zonder passende opdrachten. Daarom besloot hij om zelf een methode te ontwikkelen.

Flipping the classroom

Zoet zout zuur is gebaseerd op de didactiek Flipping the Classroom. Jouk Wilts maakt video’s die leerlingen thuis bekijken. Leerlingen vinden dit prettig, want ze kunnen het op hun eigen tempo doen, eventueel terugspoelen waar nodig. 

In de klas maakt de leerling dan de oefenbladen en kan Wilts de leerlingen gericht ondersteunen. De leerling maakt in de klas de oefenbladen en Wilts kan de leerlingen hierbij helpen. De ontstane ruimte in de les levert nog wel een didactische uitdaging op: wat ga je doen met de tijd die over is? Meer practica, werken in groepen of nog een andere vorm? Wilts heeft de keuze gemaakt om deze tijd in te vullen met het aanleren van andere, algemene vaardigheden, zoals het maken van een goede samenvatting.

Leerlingen en collega’s enthousiast over unieke lesmethode

Zoet zout zuur is een unieke lesmethode omdat het een voorbeeld is hoe leraren zelf lesmateriaal maken en deze delen met anderen. De lesmethode is dan ook online beschikbaar op Zoetzoutzuur.nl voor iedereen die het wil gebruiken. Collega-leraren gebruiken inmiddels ook het materiaal van Wilts. De leerlingen zijn enthousiast, vooral over het gebruik van de video’s. De leraren valt op dat ze echt meer tijd hebben in de klas voor andere zaken. Bovendien denken ze nu samen na over leerstrategie en motivatie van leerlingen.

Resultaten van het gebruik in de les

De resultaten tot nu toe zijn vergelijkbaar met andere jaren, al lijkt er een iets stijgende lijn in de cijfers te ontstaan. Er spelen meerdere factoren om nu een conclusie te kunnen trekken. Wel merken de leraren die werken met deze lesmethode dat er tijdens rapportvergaderingen beter onderscheid gemaakt wordt tussen inzicht, werkhouding en interesse van de leerling.

Meer informatie over Zoet zout zuur

Op Zoetzoutzuur.nl vind je video’s, opgaven, leerdoelen en practica voor de scheikundeles. Handreikingen voor didactiek zijn ook beschikbaar. Voor de toepassing van Zoet Zout Zuur in vmbo-t 3 en havo 3 bestaat inmiddels een complete methode. Voor de overige klassen is de methode nog in ontwikkeling. Wil je meer voorbeelden zien of de hele methode ontvangen, neem dan contact op met Wilts via zijn website. 

 

De inhoud van ‘Door de leraar’ wisselt maandelijks. De redactie van Leraar24 bepaalt de onderwerpen. Wil je ook een keer in ons platform? Stuur dan een mailtje naar Leraar24

Voorbeeld lesmethode Zoet Zout Zuur

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.