Het Atelier: maken en leren in een makerspace

lerarenredactie | 07 december 2017

Het Atelier is gebaseerd op het principe van makerspace; een plek waar makers samenkomen om te creëren, te leren, te innoveren en te ontdekken. Binnen het Atelier wordt er vakoverstijgend gewerkt.

In 2016 zijn de eerstejaarsleerlingen van de opleiding Interieuradvies op het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam gestart met een experiment, waarbij (een deel van) het onderwijs wordt aangeboden in een nieuwe onderwijsvorm: het Atelier.

Maakonderwijs

Het Atelier is gebaseerd op het principe van makerspace; een plek waar makers samenkomen om te creëren, te leren, te innoveren en te ontdekken. Binnen het Atelier wordt er vakoverstijgend gewerkt. Vier leraren werken met drie klassen. De opdrachten variëren van 1 tot 5 lesdagen waarbij de leerlingen verantwoordelijk zijn voor het documenteren van het proces. In een presentatie laten de leerlingen daarna de geleerde competenties zien. Het concept heeft een positieve bijdrage op de leerling door het aanleren van een actieve houding en het aanleren van eigen verantwoordelijkheid voor het leren.

Lees hier meer over de 5 principes van het Atelier.

Onderzoek vraaggestuurd onderwijs

Mila Bosman maakt deel uit van het ontwikkelteam van het Atelier en heeft voor haar opleiding Learning and Innovation het initiatief geanalyseerd en geëvalueerd. Bosman: ‘Met behulp van wetenschappelijk onderzoek heeft het Atelier een bijdrage geleverd aan het (succesvol) integreren van vraaggestuurd onderwijs in het ‘HMC Lab’. Het atelier heeft zichtbaar effect op de benodigde competenties van eerstejaars leerlingen en de kwaliteit van de opleiding Interieuradviseur op het HMC. De leerling wordt door de werkvorm binnen het Atelier niet alleen opgeleid voor een veranderende toekomst, maar kan zichzelf straks ook kwalitatief goed onderscheiden en zich daarmee positioneren op de arbeidsmarkt.’

Mila Bosman was met haar onderzoek genomineerd voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren. Andere genomineerden waren Lars Goertzen met Missie naar Mars: onderzoekend en ontwerpend leren en Kiki Varekamp en Christiaan Veldman met Identiteit en geschiedenisonderwijs op de tweetalige en multiculturele school.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.