Mediawijsheid

lerarenredactie | bijgewerkt op 20 januari 2009

Op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur wordt mediawijsheid structureel aangeboden aan de leerlingen. Leerlingen denken al veel te weten over de media maar dit valt in praktijk nog wel eens tegen. De lessen zorgen ervoor dat de leerlingen met alle facetten van mediawijsheid in aanraking komen (veiligheid, informatie- en ICT-vaardigheid). Leerlingen leren hoe ze op een juiste manier betrouwbare informatie van het internet kunnen halen. Daarnaast leren ze onder andere hoe ze een videoclip moeten maken waardoor ze videoclips op televisie met andere ogen gaan bekijken. Een andere opdracht heeft betrekking op beeldmanipulatie. Door zelf foto’s te manipuleren gaan ze inzien hoe ‘nep’ de foto’s in de bladen kunnen zijn. Ze ontwikkelen een gezonde kritische houding ten opzichte van de media om hen heen.

Naast de technische vaardigheden die de leerlingen opdoen, is ook het sociale aspect van het mediawijsheidprogramma belangrijk. Leerlingen leren samenwerken en respect hebben voor elkaar.

In deze video wordt een beeld gegeven van hoe de lessen mediawijsheid worden vormgegeven op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en wordt er gesproken met de leraar Sjaak Jansen over de opzet van het mediawijsheidprogramma. Om op school mediawijsheid succesvol te integreren is de aanwezigheid van een docent met veel kennis over de media onontbeerlijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.