praktijk

Meedenksessies lerarenregister

lerarenredactie | 31 oktober 2017

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO
Tijdens meedenksessies praten leraren over de criteria voor herregistratie in het lerarenregister. Tijdens een meedenksessie in Rotterdam, interviewen Marijke & Christiaan leraren over het doel van deze bijeenkomst.
  • embed video

    <iframe width="440" height="270" src="https://www.leraar24.nl/api/video/240657591/embedded/meedenk-sessie_final" frameborder="0" allowscreen></iframe>

De meedenksessies

Het beroep van leraar is sinds 1 augustus 2017 wettelijk beschermd. De wet garandeert leraren ‘professionele ruimte’: zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven en krijgen er meer zeggenschap over. Via het lerarenregister laten leraren zien hoe zij zich blijven ontwikkelen.

De Onderwijscoöperatie heeft in de afgelopen maanden meedenksessies georganiseerd om input van leraren op te halen voor de herregistratiecriteria. Honderden leraren hebben hierover meegedacht. Tijdens deze meedenksessies gingen leraren met elkaar in gesprek over vragen zoals: Hoe wordt bepaald of een leraar zijn vak voldoende bijhoudt? En wat zijn goede activiteiten voor professionalisering en hoe toon je dat dan aan in het register? Velen vinden dat vormen van informeel leren (collegiaal leren en professionele zelfstudie) net zo goed bepalend zijn voor professionalisering als reguliere cursussen en opleidingen en dus zeker een plek moeten krijgen in het register. Maar hoe? Wat verstaan we onder collegiaal leren? En wat onder professionele zelfstudie? Wat zijn de eisen aan een activiteit die onder collegiaal leren valt?

Deelnemersvergadering

In september 2017 zijn uit alle leraren in het vrijwillige register 24 leraren gekozen die de afvaardiging van de Deelnemersvergadering vormen. Deze afvaardiging is, net als de ALV, het bestuur en de LAR, een orgaan van de Onderwijscoöperatie. Zij is haar eigen baas ten aanzien van haar taken en bevoegdheden. Vanuit die rol gaat de afvaardiging de minister adviseren over het register. De zeggenschap over de verdere ontwikkeling van de herregistratiecriteria wordt nu over gedragen aan deze afvaardiging.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van de Onderwijscoöperatie.

Marijke en Christiaan zou je kunnen kennen van hun YouTube-kanaal www.youtube.com/benjegeflipt.

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd