Praktijk

Meervoudige Intelligentie

Redactie Leraar24 | Gepubliceerd op 14 januari 2009

 • PO
 • VO
 • MBO

U herkent het wel: een kind dat niet stil kan zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak loopt of voortdurend wiebelt op de stoel. Of juist een kind dat stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denktijd nodig heeft. Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgt u meer zicht op de verschillen tussen uw leerlingen en hun individuele leerbehoeften.

De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: “Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken“.

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten als sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden.

Tot nu toe zijn er op basis van onderzoek acht intelligenties vastgesteld met de volgende kenmerken:

 • Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.
 • Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.
 • Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.
 • Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.
 • Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.
 • Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.
 • Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.
 • Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Deze visie wordt niet ondersteund door alle onderwijskundigen. Cognitief psycholoog Daniel Willingham bijvoorbeeld schreef een gedegen kritiek.

Reacties (3) en waardering

Totale waardering artikel:
(99 waarderingen)
Schrijver Martijn | 12-11-2016
Reactie Howard Gardner heeft 9 verschillende intelligenties gedefinieerd i.p.v. 8, zoals in dit artikel te spraken komt. Het artikel op zobegaafd.nl beschrijft alle 9 intelligenties (https://www.zobegaafd.nl/meervoudige-intelligentie/). De intelligentie die mist in dit artikel is Existentiele intelligentie.
Schrijver j.bastiaansen@kw1c.nl | 27-01-2016
Reactie Geachte lezer, Ik werk als docent op het Koning Willem 1 College in Den Bosch en ik probeer mezelf een beeld te vormen hoe Gardner is in te passen in de leer- lessituaties op niveau 2 en niveau 3. Ik kan heel weinig vinden en ik hoop via deze weg meer informatie te ontvangen om me verder in te lezen en eventueel te gaan werken met de geboden suggesties. Hopelijk kunnen jullie me verder op weg helpen.
Schrijver Abhi | 30-03-2012
Reactie Inderdaad, wat je meet dat verbeter je. Dit is hezletfde met prestatieindicatoren in het bedrijfsleven. De enige oplossing voor dit probleem is ervoor te zorgen dat wat je meet ook werkelijk is wat je wilt verbeteren, en geen indirecte afgeleide die ook op een ineffectieve manier kan worden bereikt. Dit klinkt moeilijk, maar is dat lang niet altijd. De vraag is dus: als leerlingen trainen op het goed maken van de CITO toets, leren ze dan ook werkelijk zinvolle dingen?Een voorbeeld uit het bedrijfsleven: als je het aantal keren gaat tellen dat baliemedewerkers naar de klanten lachen, zul je daadwerkelijk zien dat de klantentevredenheid toeneemt. De medewerkers denken misschien dat ze artificieel de meetwaarden verbeteren, maar dit heeft toch het beoogde effect.

Schrijf zelf een reactie

Als u uw emailadres invult kunnen wij reageren op uw reactie. Het emailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in deĀ Disclaimer