Nieuwe video's

De Maakplaats

Leren met je hoofd én handen in de Maakplaats van het Stedelijk Gymnasium Schiedam.

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren is een onderwijsaanpak die leerlingen leert hun eigen leerprocessen te reguleren.

Nieuwe dossiers

Overgang po-vo en vmbo-mbo

Het niveau van leerlingen op de middelbare school komt vaak niet overeen met het basisschooladvies blijkt uit onderzoek.

Kindermishandeling

Vormen van kindermishandeling en signalen. Heeft uw school al een meldcode?

Invloed feedback op motivatie

Kan het geven van feedback de motivatie van studenten positief beïnvloeden en wat is effectieve feedback?

Onderwijskundig leiderschap

Wat is bekend over de relatie tussen schoolprestaties van studenten en onderwijskundig leiderschap in het mbo?

Leerrendement differentiatie

Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?

Inspelen op hoogsensitiviteit

Hoe kunnen onderwijsprofessionals hoogsensitiviteit herkennen en op welke manier kunnen zij daarop inspelen?

Leerwinst van e-portfolio's

Dragen e-portfolio's in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?

OnderwijsPioniers

OnderwijsPioniers is een project dat bevlogen leraren stimuleert in hun acties om het mbo-onderwijs te verbeteren.

Het Lerarencongres

Het Lerarencongres is de plek om met en van elkaar te leren en met collega's te werken aan professionalisering.

Leerlingen intrinsiek motiveren

Autonomie, structuur en een leergerichte aanpak zorgen dat leerlingen leren vanuit motivatie in plaats van ‘moetivatie’.

Het lerende kind

Hoe leren kinderen op de basisschool en welke neurocognitieve processen spelen daarbij een rol?

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.