NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Op Leraar24 vertalen we onderzoeksresultaten naar de praktijk. We zijn verantwoordelijk voor alle inhoud over wetenschappelijk onderwijsonderzoek en leveren waar nodig een wetenschappelijke onderbouwing aan artikelen van anderen.

Leraar24 is een samenwerking tussen