Praktijk

Professioneel statuut

Redactie Leraar24 | Gepubliceerd op 18 april 2017

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO
  • Embed video

    <iframe width="440" height="270" src="https://www.leraar24.nl/api/video/217994534/embedded/oc-professioneel-statuut" frameborder="0" allowscreen></iframe>

Het professioneel statuut is een onderdeel van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister. Dankzij deze wet hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.

Professioneel statuut – Professionele standaard
In deze wet staat ook dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut staan de afspraken die het schoolbestuur met leraren gemaakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld.

Het professioneel statuut moet rekening houden met de professionele standaard, waarin de leraren als beroepsgroep (minimum-)richtlijnen over het gedrag hebben vastgelegd.

Meer weten over het professioneel statuut en de professionele standaard van leraren?
Bekijk de toelichting op de website van de Onderwijscoöperatie.

Reacties (0) en waardering (3 van 5 op basis van 120 stemmen)

Totale waardering artikel:
(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als u uw emailadres invult kunnen wij reageren op uw reactie. Het emailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer

Gerelateerd