onderzoek

Referentieniveaus taal. Overzicht

KNOW | 01 mei 2013

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO

Iedereen voelt zich op enige manier wel betrokken bij hoe er met Nederlands wordt omgegaan op school; taal is immers zowel een doel als een middel in het onderwijs in Nederland en daarmee een dankbaar onderwerp in het maatschappelijk debat.

In de Referentieniveaus Taal en Rekenen (2010) is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de prioritaire vakken taal en rekenen. Voor taal zijn er in het wettelijk vastgelegde Referentiekader Taal vier domeinen beschreven, soms met onderscheiden subdomeinen:

  • mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid)
  • leesvaardigheid (lezen van zakelijke teksten en lezen van fictie)
  • schrijfvaardigheid
  • begrippenlijst en taalverzorging

Het Referentiekader zorgt voor een gemeenschappelijk begrippenkader; dat is onder andere nodig voor een goede aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd