Praktijk

Registreren op www.registerleraar.nl

Redactie Leraar24 | Gepubliceerd op 21 januari 2013

 • PO
 • VO
 • MBO
 • SO
 • Embed video

  <iframe width="440" height="270" src="https://www.leraar24.nl/api/video/218002436/embedded/registerleraar-voor-iedere-professional" frameborder="0" allowscreen></iframe>

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Als registerleraar laat u zien dat u gekwalificeerd en bekwaam bent om voor de klas te staan.

Voor u als leraar zijn er 7 redenen om te registreren:

 1. Zichtbaar vakbekwaam: Laat zien dat u bevoegd en vakbekwaam bent én hier aan blijft werken.
 2. Zichtbaar professioneel: Laat zien dat u investeert in uw eigen ontwikkeling en uw verantwoordelijkheid neemt. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen allemaal vertrouwen op uw professionaliteit.
 3. Voor een sterke beroepsgroep: De eisen voor registratie en professionele ontwikkeling worden door leraren zelf ontwikkeld en bijgehouden. Het is van belang dat deze eisen door overheid en werkgevers worden erkend. Hoe meer leraren aansluiten bij het register, hoe sterker de beroepsgroep.
 4. Grip op professionele ontwikkeling: Laat aan uw werkgever zien wat u doet aan professionele ontwikkeling en wat u nog gaat doen. Zo voert u de regie over uw eigen professionele ontwikkeling.
 5. Invloed op de kwaliteit van opleidingen en nascholingsaanbod: Als registerleraar geeft u een oordeel over de door u gevolgde opleidingen, cursussen, studiedagen en conferenties.
 6. Ruimte om uw vak uit te oefenen: U laat zien dat u een professional bent. Daardoor krijgt u meer ruimte om uw vak uit te oefenen.
 7. Erkenning: Iedereen kan en mag zien dat u vakbekwaam bent. Dat betekent nog meer erkenning voor uw vak.
Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

Geef jouw waardering: (klik om te waarderen)
Schrijver Wim Heijne | 07-03-2016
Reactie Bij registerleraar.nl beoordelen registercommissies van leraren of een activiteit voldoet aan de gestelde criteria. Dat is nou jammer. Immers, wie weet nu beter dan de leerkracht zelf wat er nodig is om bijvoorbeeld het onderwijs aan de groep leerlingen voor het komende schooljaar goed te kunnen geven? Is dat nu juist niet de essentie van de kwaliteit en zal dat nu net niet kunnen worden mee-gewaardeerd in je eigen registratie?
Schrijver Christiaan | 21-08-2015
Reactie Verdere afkalving van het vak leraar, doordat bureaucraten op afstand gaan controleren (!) of je voldoende uurtjes hebt gemaakt bij zgn erkende cursussen en opleidingen. We hechten nog minder waarde aan vertrouwen en krijgen een controlecommissie voor aanwezigheidsplicht: 160 uur in vier jaar tijd!! Wie heeft dit bedacht?
Schrijver Amber | 12-02-2015
Reactie Helemaal eens met Christa en Marjolein!
Schrijver Marjolein | 11-07-2014
Reactie Wat ben ik het eens met Christa. Wat is dit weer een onzin. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken dan weer een stuk schrijven. Ik investeer deze tijd liever in de lln. Ik denk dat de leerlingen daar beter van worden dan dat ik opschrijf hoe goed ik wel niet ben.
Schrijver Tjeerd Streekstra | 29-01-2014
Reactie Het is bijzonder te zien hoe verschillend mensen reageren op registerleraar. Ik ervaar juiste ruimte voor mijn professionalisering door het register. Ook wanneer ik met mijn eigen leidinggevende in gesprek ga. Ik kom als in een helikopterview even los van de eigen onderwijsorganisatie en de waan van de dag. De wetenschap dat ervaren leraren (collega's!) in registercommissies cursussen en opleidingen valideren op kwaliteit vind ik een pluspunt voor de hele beroepsgroep. Wij zijn professioneel een hoogwaardige beroepsgroep. Dat wordt te weinig uitgedragen. Wanneer we in grote getale onze wil om voor kwaliteit te gaan, laten zien, komt dat de status en imago van de beroepsgroep en het onderwijs ten goede. Daar ben ik van overtuigd.
Schrijver Christa Berg | 14-12-2013
Reactie Wat ben ik teleurgesteld in mijn collega's (?) die dit hebben bedacht. Hebben ze niets begrepen van adaptief onderwijs? Dat kinderen en volwassenen niet gemotiveerd worden door externe prikkels, een rapport, een register, maar door succes en vertrouwen? Is het register adaptief? Houdt het rekening met de beginsituatie, met zorgtaken, met individuele verschillen? Weer digitaal papier, weer een blijk van wantrouwen, ik ben weer teleurgesteld in de mensen die mij zouden moeten stimuleren, waarderen omdat ik me inzet voor kinderen. Stop dit absurde project. Een verplichte registratie roept bijzonder veel weerstand op. Alsjeblieft, laat me gewoon mijn werk doen. Geef me daar de middelen voor, dan komt het echt goed!

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de Disclaimer.

Gerelateerd