Relationele vorming door peer education met het project Voorspel

lerarenredactie | bijgewerkt op 29 november 2018

Het Voorspel is een project waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs in een open sfeer seksuele voorlichting krijgen. In de lessen komen allerlei onderwerpen aan bod die met seksualiteit te maken hebben zoals veilig vrijen, anticonceptie, grenzen, homoseksualiteit en relaties. De lessen worden op basis van peer education gegeven door medische en medisch-gerelateerde studenten.

Bij peer education geven mensen uit de eigen maatschappelijke groep, leeftijd of klasse, voorlichting aan andere mensen uit deze groep, de peers.  Peer educators staan dicht bij de doelgroep en worden sneller als rolmodel gezien. In het geval van Het Voorspel is die gelijkheid op basis van ongeveer dezelfde leeftijd. Door het kleine leeftijdsverschil kunnen de peer educator en leerling op gelijk niveau praten over seksualiteit.

Seksuele voorlichting gebaseerd op peer education is wereldwijd een succes. De lessen van Het Voorspel worden dan ook aanbevolen door onder andere Rutgers Kenniscentrum seksualiteit.

De lessen van Het Voorspel

Op interactieve wijze daagt het project Het Voorspel leerlingen uit om na te denken over seksualiteit en over de gevolgen van bepaalde gemaakte keuzes. De leraar is in principe niet bij de lessen aanwezig. Leerlingen praten meestal makkelijker over moeilijke onderwerpen als seks, homoseksualiteit of condoomgebruik in afwezigheid van de leraar.

In spelvorm is er aandacht voor het:

  • overbrengen van kennis over soa, hiv, aids en anticonceptie.
  • bijstellen van niet-correcte veronderstellingen rondom hiv/aids.
  • terugdringen van soa door het promoten van veilig vrijen en juist condoomgebruik.
  • bewust maken leerlingen van hun keuzes op gebied van seksualiteit, verliefdheid en puberteit.
  • laagdrempelig bespreekbaar maken van de hiervoor genoemde onderwerpen bij jongeren.

De initiatiefnemers van Het Voorspel

Het Voorspel is het grootste project van de werkgroep Seksuele gezondheid en Aids (SCORA) van de organisatie International Federation of Medical Student’s Associations (IFMSA-NL). Deze werkgroep zet zich in voor thema’s rondom hiv, aids, seksualiteit en vrouwenrechten. 

Meer weten?

Wil je meer weten over relationele vorming in het voortgezet onderwijs? Lees dan de publicaties Bespreken van vriendschap, verliefdheid, relaties en weerbaarheid in vwo 4 en Relationele vorming in het vo. 

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.