Samenwerkend leren – po

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 maart 2011

Samenwerkend leren stimuleert het bewerken van kennis, waardoor er sprake is van effectief leren. Bovendien vraagt de maatschappij om sociaal en communicatief vaardige mensen. Bij samenwerkend leren spelen deze vaardigheden een belangrijke rol. Wanneer leerlingen elkaar met samenwerkend leren ondersteunen, heeft de leraar bovendien zijn handen vrij om gericht andere leerlingen te helpen.

Vijf elementen bepalen het succes van samenwerkend leren:

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: groepsleden zien of ervaren dat zij elkaar nodig hebben om de opdracht te vervullen. samenwerken maakt dat het beter gaat
  • Individuele aanspreekbaarheid en groepsverantwoordelijkheid: de groepsleden zijn aanspreekbaar op hun persoonlijke bijdrage in de groep en op de gemeenschappelijke uitkomst.
  • Directe ondersteunende interactie:  tijdens de samenwerkingsopdrachten moedigen de groepsleden elkaar aan, ondersteunen zij elkaar en communiceren ze op directe wijze met elkaar.
  • Sociale en groepsvaardigheden: bij samenwerkend leren moeten individuën interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden in het werken in een kleine groep bezitten en gemotiveerd worden deze te gebruiken.
  • Groepsevaluatie: samenwerkend leren wordt effectiever wanneer de groepsleden regelmatig hun eigen functioneren daarin bespreken.

Samenwerkend leren is het meest succesvol als de groepen niet al te groot zijn (2 tot 4 leerlingen). Bovendien is het belangrijk de groepen qua capaciteit heterogeen in te delen. Pas samenwerkend leren consequent, systematisch en doelgericht toe, geef goed gestructureerde opdrachten, maar laat leerlingen niet permanent samenwerken. Er moet immers voldoende tijd overblijven om vaardigheden en methoden zelfstandig te oefenen.

In de video zien we hoe leraar Samira Chellah samenwerkend leren effectief inzet.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.