praktijk

Schoolveiligheid

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 november 2015

  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO

Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.
Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school en roept vragen op als:
Hoe wordt er op school gedacht over leren en ontwikkeling? Welke ruimte geef je leerlingen om grenzen te verkennen? Welke ruimte is er om te leren van elkaar?

Wettelijk verplicht
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs – als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten – verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat betekent dit voor uw school?

De wet schrijft voor dat scholen:
• Aan een inspanningsverplichting moeten voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
• Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek moeten monitoren;
• De volgende taken bij tenminste één persoon moeten beleggen:
– het coördineren van anti-pestbeleid;
– het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten.

Wilt u weten hoe u deze wettelijke verplichtingen in de praktijk kunt vormgeven? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’ leest u welke instrumenten er zijn ontwikkeld, hoe u informatie en ondersteuning kunt krijgen en welke bijeenkomsten over sociale veiligheid voor scholen worden georganiseerd.

Meer weten?
Zie www.schoolenveiligheid.nl voor de factsheet Wet Sociale Veiligheid, en verdere achtergrondinformatie, zoals een video over Wat is sociale veiligheid?.

  • embed video

    <iframe width="440" height="270" src="https://www.leraar24.nl/api/video/218146353/embedded/veiligheid-streetwatch" frameborder="0" allowscreen></iframe>

In deze video  zien we leerlingen van het Oranje Nassaucollege in Zoetermeer fungeren als Streetwatchers. Zij vertellen over hun ervaringen met het project en hun motivatie om mee te doen. Willem Hagoort, coördinator van het project, legt uit hoe Streetwatch werkt en wat de voordelen ervan zijn.

Om veiligheid van leerlingen en buurt duurzaam te garanderen is het essentieel de leerling hierbij te betrekken. Dit gebeurt in het project Streetwatch. Leerlingen worden actief betrokken bij de problematiek en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden. Tevens geven ze zo een positief signaal af naar de buurt rondom de school. Middenstand en omwonenden omhelzen het project en werken actief mee.

Referenties

Titel SAFE: schoolveiligheidsplan
Beschrijving Opzet voor een integraal schoolveiligheidsplan.
Auteur(s) Kinderen, D. de, Laar, M. van de, Miltenburg, E., Mulder, J., Spee, I. & Voets, M.
Jaar 2011

Titel Why do school order and safety matter? Eductional researcher, 1, 7-15.
Beschrijving Veiligheid op school wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd. Pleidooi voor een integrale benadering.
Auteur(s) Cornell, D.G. en Mayer, M.J.
Jaar 2010

Titel Improving the school environment to reduce school violence: a review of the literature. In: Journal of School Health, 79: 451-465
Beschrijving Onveilige scholen hebben een negatieve invloed op het welbevinden en leerprestaties. Onderzoek naar de invloed van de schoolcultuur op de schoolveiligheid.
Auteur(s) Johnson, S.L.
Jaar 2009

Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd