Studio24 – Effect van vooroordelen

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 februari 2018

Sommige leraren verwachten weinig van hun leerlingen met een migratie achtergrond. Dat is vaak onterecht, maar deze vooroordelen beïnvloeden wel de leerprestaties in negatieve zin. Dit blijkt uit onderzoek van het Behavioral Science Institute van Radboud Universiteit Nijmegen. Een van de onderzoekers, Linda van den Bergh, vertelt in Studio24 over het onderzoek en wat je zou kunnen doen als je merkt dat je bevooroordeeld bent.

Wanneer er lage verwachtingen zijn ten aanzien van de leerprestaties van leerlingen zullen zij ook minder goed presteren. Dit geldt niet alleen voor allochtone kinderen maar ook kinderen die een beperking hebben zoals een leerstoornis als dyslexie. Onderzoek aan de RU Nijmegen door Linda van den Bergh, Lisette Hornstra, Eddie Denessen, Joep Bakker, Rinus Voeten en Rob Holland heeft dit aangetoond. Volgens de onderzoekers is het geen bewust proces dat zich afspeelt. Het vermoeden is dat het verloopt via non-verbale communicatie. Test zelf hoe bevooroordeeld jij bent.

Het onderzoek naar vooroordelen

Voor het eerst zijn vooroordelen van leraren gemeten met impliciete taken; een impliciete associatietest (IAT) en een priming taak. Dit zijn computertaken waarmee via het meten van de reactiesnelheid een houding vastgesteld kan worden. En dat levert een realistischer beeld dan de antwoorden op vragenlijsten, waarbij de kans op sociaal gewenste antwoorden groot is. De leraren deden de associatietest en beantwoordden ook vragen over hun verwachtingen van individuele leerlingen. Verder keken de onderzoekers of de vooroordelen van leerkrachten samenhingen met de Cito-scores van de leerlingen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het American Educational Research Journal en in het Journal of Learning Disabilities.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.