Vak: Scheikunde (chemie)

lerarenredactie | bijgewerkt op 14 september 2009

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma ontwikkeld.  Scholen, didactici, vakexperts en SLO werkten hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma is in 2013 landelijk ingevoerd in de vierde klas.

Belangrijkste uitgangspunten:

  1. De hoofdbenadering is de concept-contextbenadering. Deze benadering houdt in dat de theorie (concept) wordt behandeld vanuit concrete en actuele onderwerpen (de context). Dit zijn situaties die dichter bij de handelingspraktijk en bij de belevingswereld van de leerlingen staan.
  2. Het examenprogramma is gebaseerd op de twee centrale concepten van de scheikunde: het molecuulconcept (materie is opgebouwd uit moleculen of andere deeltjes zoals atomen, ionen) en het micro/macroconcept (het verband tussen de moleculaire en de macroscopische eigenschappen)
  3. Het scheikundeprogramma is zo ontworpen dat het zich kan blijven vernieuwen in aansluiting op de ontwikkelingen in de wetenschap en het bedrijfsleven.

Meer samenhang tussen de bètavakken
Andere bètavakken, waaronder biologie en natuurkunde worden ook vernieuwd volgens de concept-contextbenadering. Samenhang tussen deze vakken kan ontstaan als concepten vakoverstijgend behandeld worden. Vanuit de verschillende vakgebieden kunnen contexten worden gegeven waarbinnen een concept wordt uitgelegd. Een voorbeeld van een vakoverstijgend project is Globe. In dit project werken de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie samen.

Didactiek van practica
In het vak scheikunde is over het algemeen veel ruimte voor practica (in vergelijking met biologie en natuurkunde). Maar door de overladenheid van het vak, met als gevolg tijdgebrek om de stof uit te leggen, dreigen practica te vervallen voor klassikale les. In de nieuwe scheikunde hebben practica daarom een duidelijkere plek in de methode.


Video’s op Leraar24:

Bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.