Voor- en Vroegschoolse Educatie

lerarenredactie | bijgewerkt op 14 januari 2009

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Sinds 2000 wordt in Nederland beleid gevoerd om VVE doelmatig in te zetten in de strijd tegen (mogelijke) achterstanden van doelgroepkinderen.

Het is de taak van pedagogisch werkers in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen én van leraren in de onderbouw van het basisonderwijs om deze doelgroepkinderen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en de (senso)motoriek.

VVE-professionals kunnen voor deze ondersteuning gebruik maken van verschillende VVE-programma’s die specifiek zijn ontwikkeld om kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden extra te stimuleren. Het is aan de VVE-professional (en het team) om een VVE-programma te kiezen dat bij hun eigen ideeën en situatie past.

Het werken met jonge kinderen vereist echter ook goed opgeleide VVE-professionals. Het is belangrijk dat zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om jonge (doelgroep-)kinderen op verschillende domeinen zoals hun taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en hun ontluikende rekenvaardigheid te ondersteunen, ongeacht het VVE-programma waarmee gewerkt wordt.

Om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren is het bijvoorbeeld belangrijk om een rijke speel-leeromgeving te creëren, die uitdaagt om te gaan spelen en ontdekken. Daarnaast is het belangrijk kinderen te ondersteunen en stimuleren in hun spelgedrag. Spel wordt gezien als de motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt de mogelijkheid om verschillende ontwikkelingsgebieden in combinatie met elkaar, te stimuleren. Met andere woorden: spelen is leren en omgekeerd. Door het speelse element wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot.

Bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.