Vriendschap, verliefdheid en weerbaarheid bespreken in groep 5 en 6

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 juni 2018

Lessen over vriendschap, verliefdheid, voortplanting, weerbaarheid en respect voor de ander: lessen in het kader van relationele en seksuele vorming in groep 5 en 6. Michelle Brown, leraar groep 6, vertelt waarom deze zo belangrijk zijn.

In groep 5 en 6 zijn kinderen zich heel bewust van de verschillen tussen jongens en meisjes en spelen gevoelens van verliefdheid een steeds grotere rol. Michelle Brown: ‘Een aantal jaren geleden waren er relatief veel tienermoeders in Nederland. Als school hebben wij toen onze verantwoordelijkheid genomen en zijn we gestart met lessen over vriendschap, verliefdheid, voortplanting, weerbaarheid en respect voor de ander.’
Ze hebben gekozen voor de digitale lesmethode Kriebels in je buik van Rutgers. Deze lesmethode is beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 en bevat interactieve werkvormen voor op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Wat bespreek je tijdens deze lessen?

Leerlingen in groep 5 en 6 leren tijdens deze lessen onder andere op wie je verliefd kan worden en dat er verschillende soorten relaties zijn. Michelle benoemt dat het belangrijk is dat je met je leerlingen ingaat op hoe het werkelijk zit. Zo zorg je ervoor dat ze zelf gaan nadenken. En je krijgt een open gesprek over bijvoorbeeld homoseksualiteit en religie en hoe dit met elkaar samenhangt. Heel belangrijk is het ook dat je leerlingen na deze lessen weten dat het oké is om ‘nee’ te zeggen tegen dingen waar je nog niet aan toe bent. En niet in de laatste plaats leren ze respect te hebben voor de grenzen van de ander.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.