Wittering.nl – Kernconcepten

lerarenredactie | 14 maart 2015

In het schooljaar 2004-2005 is in Rosmalen de basisschool Wittering.nl van start gegaan. Wittering.nl heeft 3 units: één voor kinderen van 4 tot 6 jaar, één voor kinderen van 6 tot 9 jaar en een unit voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het onderwijs biedt de leerling een grote variëteit aan leerbronnen. Het curriculum is opgebouwd rondom zogeheten kernconcepten en een aantal basisdomeinen (waaronder taal en rekenen).

Harry Genkema, concept ontwikkelaar bij KPC Groep, omschrijft een kernconcept als de kennis waar je je levenlang wat aan hebt. Leerstof wordt in aangeboden als een verzameling van aan elkaar gerelateerde inzichten. Het wordt dus niet geordend volgens de traditionele vakkenindeling, maar volgens de probleemcontexten waarlangs het leven zich ontwikkelt. Voorbeelden van verschillende kernconcepten waarmee Wittering.nl werkt zijn:

  • Energie
  • Materie
  • Groei en leven
  • Kracht en golven
  • Tijd en ruimte
  • Macht
  • Binding
  • Evenwicht en kringloop
  • Communicatie

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.