onderzoek

Zijn de leerlijnen van de verschillende vakken op de basisschool te vergelijken?

Kennisrotonde | 03 april 2018

  • PO
Er is geen vergelijkend onderzoek verricht naar de door het SLO opgestelde leerlijnen van verschillende vakken/leergebieden. De leerlijnen zijn uitgewerkt volgens eenzelfde ontwerpprincipe, maar bij iedere uitwerking van kerndoelen in leerlijnen spelen ook altijd vakprincipes een rol. Iedere leerlijn is vanuit zijn eigen didactische en pedagogische uitgangspunten ontwikkeld. Daarom is het niet mogelijk om leerlijnen van verschillende leergebieden met elkaar te vergelijken.
Boeken op tafel met krijtbord op achtergrond

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft leerlijnen en tussendoelen opgesteld voor zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Hierin zijn de kerndoelen van elk van deze zeven leergebieden uitgewerkt. De leerlijnen bewegingsonderwijs zijn gezamenlijk ontwikkeld door SLO en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

De leerlijnen

Voor elk van de 58 kerndoelen in het basisonderwijs (in 2006 vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is een leerlijn opgesteld. Een leergebied omvat verschillende leerlijnen. Zo zijn er twaalf kerndoelen en dus twaalf leerlijnen voor Nederlands, elf kerndoelen en leerlijnen voor rekenen/wiskunde en twee kerndoelen en leerlijnen voor bewegingsonderwijs.

Elke leerlijn wordt gevormd door:

  1. De inhoudslijn (voor groep 1 tot en met 8 is beschreven welke inhoud aan de orde komt, om het kerndoel te behalen).
  2. De onderwijslijn (vakdidactische aanwijzingen voor de leerkracht).
  3. De lijn van de lerende (leerprocessen van de leerling).

Per leerlijn zijn tussendoelen geformuleerd voor het einde van groep 2, 4, 6 en 8. Ook deze tussendoelen zijn een combinatie van de inhoudslijn, de onderwijslijn en de lijn van de lerende.

Afstemming tussen leerlijnen

De hierboven beschreven opzet geldt voor alle 58 leerlijnen. Bovendien worden de leerlijnen binnen een leergebied op elkaar afgestemd. Bij het opstellen van de twaalf leerlijnen voor Nederlands wordt rekening gehouden met de onderlinge samenhang van de twaalf kerndoelen. In de uitwerking die er nu ligt is er nog geen afstemming tussen de verschillende leergebieden. Momenteel werkt SLO aan nieuwe leerlijnen, waarbij wel wordt gekeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de verschillende leergebieden.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

In gesprek
In gesprek

Deze vraag is beantwoord door de Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs

Kennisrotonde
Nog vragen?

Leraar24, het LerarenOntwikkelFonds en de Kennisrotonde helpen je graag.

Stel je vraag!

geef jouw waardering:

(klik om te waarderen)

Schrijf zelf een reactie

Als je je e-mailadres invult kunnen wij reageren op je reactie. Het e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Gerelateerd